De juf

Dit boekje maakt deel uit van een educatieve reeks informatieve prentenboeken voor kleuters die een aantal beroepen in beeld brengt. In dit boek komt de juf aan bod. Want het is zij die ons alles leert op school (of de meester). De juf draagt geen uniform, tekent met krijt op het bord en bij de grote kinderen schrijft ze er cijfers en letters op. ’s Morgens staat de juf alle kinderen op de speelplaats op te wachten. Ze leest verhalen voor, knutselt en geeft ook gymles. Juf is er ook om te troosten (zij is de enige die bij een ruzie een oplossing weet). Na schooltijd moet de juf ook nog werken. Daarom mag juf op het einde van het schooljaar verwend worden. Het boek sluit af met een knutseltip om een kroon te maken voor de juf. Het boek bevat geen verhaal maar somt louter op wat er op school zoal gebeurt en wat de rol van de juf is. Op de rechterpagina staat een grote prent die uitbeeldt wat er in de tekst staat, die op de bladzijde links staat. Boven dit stukje tekst staat telkens een kleine tekening die een detail uit de tekst in beeld brengt. Het boekje biedt heel wat woordenschat aan, die een kleuter kan voorbereiden op het naar school gaan. De uitwerking en invulling is echter vrij stereotiep. Het stoort me bv. dat de juf de enige is die een oplossing kan bieden in conflictsituaties. Ze wordt onkreukbaar en heroïsch in beeld gebracht. Dit boek voedt bovendien de commercie rond de juf of meester die “iets” moet krijgen op het einde van het schooljaar, al gaat het hier om een zelfgemaakt cadeautje.