De jonge Mozart en het complot in Wenen

Wanneer Mozart elf is, krijgt hij een uitnodiging van de keizer van Wenen om een opera te componeren. Aanvankelijk reageert de jonge Mozart weinig uitbundig. Maar zijn enthousiaste vader weet hem te overtuigen. Deze ziet immers onmiddellijk de kans om bekendheid te verwerven in deze muzikale stad. Het componeren zelf vormt voor Wolf geen probleem. Maar de jaloezie die zijn jeugdige briljantheid opwekt bij gevestigde componisten zorgt voor problemen waar geen van beiden op gerekend had. In haar nawoord licht toe de auteur toe hoe ze te werk is gegaan. Zo maakte ze een aantal sprongen in de tijd om het verhaal meer vaart te geven. En om het een rode draad en eveneens extra glans te geven veranderde ze het een en ander zonder daarbij ver van de waarheid af te wijken. Moeilijke woorden die in het boek cursief gedrukt staan, worden verklaard in een woordenlijst. Wie de beschreven werken concreet wil beluisteren vindt deze terug op de bijhorende cd. Ook in dit tweede deel over het leven van de jonge Mozart loodst Sanne Bakker de lezer op onderhoudende wijze door het verleden van deze componist. Voor geïnteresseerde jongeren is dit goed gedocumenteerde verhaal een toegankelijke kennismaking met een componist en het biedt hen een kijk op een klein aspect van de geschiedenis.