De hongerspelen

Panem, een land in de verre toekomst, ligt op de plaats waar nu Noord-Amerika ligt. In het midden van de Rocky Mountains ligt het Capitol, omgeven door twaalf districten, die alle aan het Capitol onderworpen zijn. Elk jaar organiseert het Capitol de Hongerspelen, waarbij elk district één jongen en één meisje tussen twaalf en achttien moet afvaardigen. De keuze is arbitrair en gebeurt door lottrekking. Het motto is: winnen is belangrijker dan deelnemen, want enkel de winnaar komt levend uit de strijd. De 23 anderen wacht de dood. De spelen worden live uitgezonden tot vermaak van de inwoners van Panem. Als het lot de twaalfjarige Prim aanduidt, neemt haar zusje Katniss haar plaats in. Katniss (16) gaat elke dag stiekem jagen buiten de hekken van district 12 om haar moeder en zus van eten te voorzien. Ze weet dat dit meer dan waarschijnlijk haar doodvonnis betekent. Ze kan enkel overleven door steeds opnieuw de juiste keuzes te maken. Ondanks de wat lange inleiding is dit een berespannend boek, al voel je al snel dat het voor Katniss goed zal aflopen. De auteur dompelt je onder in een echt gladiatorenverhaal, dat niet moet onderdoen voor het ‘Brood & Spelen’ van de Romeinen. Ze schetst een indrukwekkend beeld van een zwarte toekomst, waarbij de heersende, decadente klasse reality tv gebruikt om de anderen onder de duim te houden. Katniss lijkt wel het centrale personage in een computergame. Dat trekt ook niet-lezers over de streep. Ze moet voortdurend keuzes maken: vertrouwen of niet, doden of niet, ... Het geringste foutje kan haar het leven kosten. Dank zij haar jaagervaring, haar inzicht, inschattingsvermogen en snelheid slaagt ze erin de ‘beroepsdeelnemers’ (zij die hier door hun district speciaal voor opgeleid worden) steeds een stapje voor te blijven en ondanks alles, toch als een waardig en integer persoon uit de strijd te komen. Zelfs na haar overwinning is de strijd nog niet gedaan: de overheid wil haar vel, maar dat is stof voor deel 2 en 3. ‘De Hongerspelen’ bestrijkt een breed spectrum en biedt voor elk wat wils: spanning, avontuur, geweld, filosofie, vriendschap, ja zelfs een vleugje romantiek. Ondanks de goede afloop kent het boek toch een verrassend einde. En dat dit fantasyverhaal zowel door jongens als door meisjes gelezen kan worden is mooi meegenomen.