De boom in

'De boom in' is een informatief boek over wonen en verhuizen voor beginnende lezers. Het leesniveau begint bij AVI start (begin eerste leerjaar) en loopt tot E3 (eind eerste leerjaar). De tekst op AVI start niveau is vrij beperkt. Over het algemeen is het boekje eerder voor een iets meer gevorderde lezer. In het begin staan er vooral losse woorden die de prenten ondersteunen. Doorheen het boekje worden er korte zinnen gelezen en op het einde van het boekje staan er al korte verhaaltjes.

Fijn en motiverend voor beginnende lezers om leuke informatieve teksten te kunnen lezen op hun leesniveau. Het boek bestaat uit verschillende deeltjes die makkelijk los van elkaar te lezen zijn. Er zijn verschillende tekstjes over hoe zelf een hut te maken, het wonen op verschillende plaatsen en in verschillende soorten huizen. De lezer leert bij, maar kan ook concreet aan de slag met wat hij leest. De illustraties zijn een combinatie van duidelijke foto’s en tekeningen die details of personen toevoegen aan de foto’s. Al bij al een geslaagd leesboekje voor startende lezers.