Dat het zo niet langer kan!

Hoe het verder ging met Emma en co?

Dat het zo niet langer kan … Deze zin speelt vaak door jongeren hun hoofd. In deze strip zitten een aantal jongeren samen in een klas en leren ze tijdens het vak burgerschap dit bespreekbaar maken. Ze ontdekken dat ieder van hen wel met iets worstelt en dat praten helpt. Samen schieten ze in gang om een babbelsalon in de school op te richten. In een vorige strip - Emma - maakten we al kennis met Emma en haar klasgenoten.

We kruipen ook in enkele leerlingen hun hoofd en krijgen hun verhaal te horen. Thema’s die aan bod komen: zelfbeeld, zieke ouders, vooroordelen, de zinloosheid van haat, seksuele geaardheid, de waarde van vriendschap en sociale media. Het is wel een overrompeling van thema’s in deze strip van 68 pagina’s, maar gezien het doel van dit boekje, gemaakt in opdracht van Tejo, vormt dit geen struikelblok.  

Tejo, therapeuten voor jongeren, wil op een laagdrempelige manier jongeren uitnodigen tot gesprek. Hun missie: jongeren helpen in hun groei naar volwassenheid. Met deze strip willen ze op een toegankelijke manier duidelijk maken wie ze zijn en hoe ze werken.

Deze strip slaagt daar in. Onder andere door deze vormgeving, die veel aantrekkelijker is dan een zoveelste informatieve brochure. Ideaal om op plaatsen waar veel jongeren komen te leggen. De tekeningen ogen niet te flauw en spelen in op de leefwereld van de jongeren.

Via de website van Tejo (www.tejo.be) kan je educatieve pakketten bestellen. Deze strip, en de strip Emma, hoort daarbij en is dus heel geschikt om in scholen te gebruiken.