Camouflage bij dieren

Gottmer Jong Geleerd is een serie die nu al vijftien delen bevat. De serie wil wetenschap toegankelijk maken voor kinderen vanaf zes jaar. Dit deel bespreekt de vele camouflagetechnieken van dieren in de natuur. Veel dieren maken gebruik van bijzondere technieken om hun prooi te benaderen of om te verhinderen dat ze zelf opgegeten worden. Om te overleven vermommen ze zich of gebruiken ze trucjes of schutkleuren. De technieken worden steeds per dubbele pagina besproken. De bijhorende tekst staat in vrij grote lettertypes en letterformaten. Elke alinea heeft een grote, aparte titel. Moeilijke woorden worden in een balk onder aan de pagina verklaard. Alles wordt aangevuld met heel mooie kleurenfoto’s. Elke dubbele pagina heeft een eigen en andere achtergrondkleur. Het geheel oogt verzorgd, vrolijk en aantrekkelijk. Het boek sluit af met drie knutselactiviteiten: een huis maken voor een kokerjuffer, een tijgergezicht grimeren en een camouflagetekening maken. Uiteraard ontbreken een duidelijke inhoudsopgave en een register niet. Voor kinderen die een spreekbeurt over dit onderwerp willen houden, is dit een zeer bruikbaar boek.