Boer Boris zoekt de verschillen

Best een vreemde titel eigenlijk, want het is aan de lezer om de verschillen te zoeken, niet aan boer Boris. Op elke dubbele bladzijde eentje meer, tot je aan 11 komt. Deze vragen best wat zoekwerk, maar op de laatste bladzijden staan de oplossingen duidelijk weergegeven, wat handig is om frustratie te voorkomen. De mooie illustraties van Philip Hopman kennen we al uit de 'Boer Boris'-kleuterreeks. De kartonbladen en afgeronde hoeken geven aan dat de uitgeverij dit boekje voor peuters bedoeld heeft, zoals ik op hun site kan terugvinden. Vreemd, want die zijn volgens mij veel te jong om de verschillen te vinden.