Bo maakt alles zelf

Dit boekje voor peuters heeft geen echt verhaal. Het is een grafisch werkje waarin gespeeld wordt met vormen. Met vierkanten, rechthoeken, cirkels en driehoeken stelt de ontwerpster de figuurtjes samen. Bo maakt zijn speelgoed - een huisje, een auto - en zijn speelkameraadjes - een vis en een vogel - zelf! In geel, roze en groen op een witte achtergrond lichten de figuurtjes heel mooi op. Summiere zinnetjes zeggen iets over de handelingen in dit boekje, bv. Bo maakt een vis. Fris, origineel en didactisch. Een eerste kennismaking met vormen voor peuters.