Alle kinderen tellen mee

Ellen Tijsinger reisde naar tien landen: Nicaragua (2x), Roemenië, India, Aruba, India, Burkina Faso (2x) en Kenia (2x). In al die landen toetste ze de levensomstandigheden van de kinderen aan de 'Rechten van het Kind' zoals aangenomen door de Verenigde Naties in 1989. Wat ze zag was allesbehalve hoopgevend: kinderen die te weinig te eten hebben, die iedere dag hard moeten werken, die nooit naar school gaan, die niemand hebben die voor hen zorgt, die geen veilige schuilplaats hebben. Over al deze kinderen schreef ze een verhaal dat ze illustreerde met foto's. De bedoeling van dit boek is om kinderen van bij ons, met hun ouders, leerkrachten en vriendjes te laten praten en nadenken en te komen tot een zekere solidariteit "want kinderen over de hele wereld moeten elkaar helpen, een vuist maken als dat nodig is en laten zien dat ze er zijn!" Een zeer nuttig boek in lessen W.O., godsdienst en/of zedenleer.