50 stoere beroepen

Wat wou jij worden toen je klein was? Prinses? Koning? Mama? Papa? Bakker? Postbode? De jeugd van tegenwoordig zoekt andere horizonten op en om de creativiteit in de beroepskeuze aan te wakkeren plaatst dit boek 50 ‘stoere’ beroepen in de spotlights. Het begrip ‘stoer’ kan zeer breed geïnterpreteerd worden. Soms gaat het om echt gevaarlijke beroepen (bv. hoogtewerker), soms om erg originele beroepen (bv. kunstschilder), soms om droomberoepen (bv. model), … Een erg gevarieerd gamma passeert de revue. Elk beroep wordt voorgesteld aan de hand van een interview met iemand uit het werkveld, een korte beschrijving van eigenschappen die je moet hebben en het verloop van een doorsnee werkdag van iemand met dat beroep. Er worden ook verwijzingen gegeven naar sites/organisaties waar je meer informatie kan krijgen over het beroep in kwestie. Jammer dat het boek daardoor praktisch gezien enkel voor de Nederlandse lezers bruikbaar is, alle verwijzingen zijn naar Nederlandse sites en organisaties. Vlaamse tegenpolen staan nergens vermeld. De lay-out van het boek is dan weer wel universeel. De bladschikking is eenvoudig, maar erg overzichtelijk en de vele foto’s geven als het ware meer uitleg bij de tekst. Alles bij elkaar levert het een mooi boek op, dat uitnodigt om ter hand te nemen, om door te bladeren, om in te lezen.