Term : Charlotte Middleton

resultaten 1 - 1 van 1
Charlotte Middleton (illustrator)

Een verhaal met een moraal ... Deze uitspraak is ontegensprekelijk van toepassing op dit heerlijke prentenboek. De moraal van het verhaal is dat er voor elk probleem een oplossing is, als je goed nadenkt, het probleem met kennis van zaken aanpakt, geduld oefent en vooral niet opgeeft. 
...

Subscribe to Term : Charlotte Middleton