Term : Luc Simoen

resultaten 1 - 1 van 1
Luc Simoen (auteur)

1600. In onze contreien woedt de Tachtigjarige Oorlog. De Noordelijke Nederlanden, bevrijd van het Spaanse juk, belegeren onze kuststeden. Hun aanvoerder is prins Maurits van Oranje. Rond Oostende en Nieuwpoort liggen Spaanse garnizoenen. Aartshertog Albrecht heeft het opperbevel. Samen met zijn...

Subscribe to Term : Luc Simoen