Term : Lieve Lams

resultaten 1 - 1 van 1
Gerda Dendooven (illustrator)

“99 jonge gedichten” valt op 2 manieren te interpreteren. Ten eerste dat het om een bloemlezing van vrij recente gedichten gaat, namelijk uit bundels van na 1990. Ten tweede dat de selectie gemaakt werd om jongeren aan te spreken, hoewel evengoed ook volwassenen: cross- overpoëzie heet dat...

Subscribe to Term : Lieve Lams