Term : Katie Saunders

resultaten 1 - 1 van 1
Katie Saunders (illustrator)

In een voorwoord stelt de auteur het boek voor. Het beoogt de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en is opgebouwd uit vijf onderdelen die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Jonge kinderen kunnen benoemen wat ze op de prenten zien, voor oudere kleuters zijn er gerichte...

Subscribe to Term : Katie Saunders