Term : Erick Kila

resultaten 1 - 1 van 1
Erick Kila (auteur)

Mike vindt een vreemd goudkleurig voorwerp op een afgesloten terrein met bunkers. Hij probeert uit te zoeken wat het is, zonder dat zijn pleegouders op de hoogte zijn. Wanneer hij zijn zonderlinge buurman om raad vraagt, brengt deze hem in contact met Berger. Via mail probeert die Mike zo ver te...

Subscribe to Term : Erick Kila