Term : E.R. Frank

resultaten 1 - 1 van 1
E.R. Frank (auteur)

Schrijven over sociaal laakbare toestanden, zoals de strijd van een verwaarloosd en misbruikt kind, houdt altijd risico’s in. Klinkt de ellende reëel? Is de opeenstapeling van feiten nog geloofwaardig? Wordt de toon niet melodramatisch? Frank slaagt er wonderwel in om ons het leven van America,...

Subscribe to Term : E.R. Frank