Jan van Coillie

Wat je ziet, zit in je hoofd

Zo om de tien jaar brengt Jan van Coillie een bloemlezing van gedichten voor kinderen uit het voorbije decennium. De selectiecriteria die hij daarbij hanteert, zijn originaliteit, authenticiteit, de juiste spanning tussen o.a. herkenbaarheid en vervreemding, en tenslotte vakmanschap. Inhoudelijk...

Jan van Coillie
|
Kristien Aertssen
(ill.) | 6+
Voel je wat ik voel?

Jan Van Coillie heeft heel wat ervaring met jeugdliteratuur en specifiek ook met kinder -en jeugdpoëzie. Denk maar aan verzamelbundels als 'Er staat een taart in lichterlaaie', 'Ma er zit een dichter in mijn boom' of 'Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn...

Jan van Coillie
|
Kristien Aertssen
(ill.) | 9+
WAAR IK NAAR VERLANG VANDAAG

“99 jonge gedichten” valt op 2 manieren te interpreteren. Ten eerste dat het om een bloemlezing van vrij recente gedichten gaat, namelijk uit bundels van na 1990. Ten tweede dat de selectie gemaakt werd om jongeren aan te spreken, hoewel evengoed ook volwassenen: cross- overpoë...

Jan van Coillie
|
Gerda Dendooven
(ill.) | 14+